Cenik

Vse storitve (oskrbni dnevi v hotelu, oskrba na domu, sprehodi in prevozi) morajo biti naročeni in plačani vnaprej, razen če ni dogovorjeno drugače.

V ceno oskrbe živali v hotelu je všteta namestitev, hrana, voda, osnovna dnevna nega in izpust v igralnico.

V ceno oskrbe živali na domu je vštet obisk, osnovna dnevna nega in 30minut ukvarjanja z vašim varovancem. V primeru več različnih vrst živali v gospodinjstvu, se zaračunava oskrbo za vsako živalsko vrsto posebej. Poleg oskrbe se zaračuna tudi prevoz glede na oddaljenost.

 

Oskrba mačke na dan 10 €
Druga mačka iz istega gospodinjstva - 10 %
Vsaka nadaljnja mačka iz istega gospodinjstva - 15 %
Oskrba mačke in drugih malih živali na domu na dan 6 € (+ 0,37 € / km)
Prevoz živali 1 € / km
Čakalna ura (npr. pri veterinarju) 5 €
Sprehajanje psa 30 min 8 € (+ 0,37 € / km)
Sprehajanje psa 60 min 12 € (+ 0,37 € / km)

 

Cene so navedene v EUR. Ker nismo zavezanci za DDV, le-ta v cene ni vključen. Cenik velja do spremembe od 01.02.2013 dalje.